Uddrag af de nye retningslinjer for Folkekirken relateret til covid-19

- revideret pr. 28. oktober 2020

Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund fortsat i lokaler, som de råder over. Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

De nye tiltag betyder dog, at der indføres yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser været 200 personer, men fra mandag sættes det maksimale antal deltagere ned til 50.

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning. Her gælder nemlig det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 sættes ned til 10 personer.

Der er krav om brug af mundbind, når man går ind og går ud af kirken og sognegården, men ikke når man sidder og knæler. 

 

De nye retningslinjer i sin fulde version: https://www.km.dk/fileadmin/files/vejledninger/NYRetningslinjer_pr._28._...

Det er muligt at læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside: https://www.km.dk/covid-19-information


 

Menighedsrådsvalg 2020

Ved opstillingsmødet blev følgende valgt: 

Elise Balle, Ekild Holm, Ole Nyholm, Henriette Moesby, Børge Dahlslund, Susanne Kalmark,  Martin Leth, Anders Bohn

Suppleanter: Mie Danielsen og Gunvor Severinsen

 

 

 

Hilsen ved døbefonten 4. søndag efter påske:

https://youtu.be/ILjUQGUMXrk

 
Se gudstjeneste til de første søndage i maj. Vi skulle have holdt konfirmation, så der er også en lille hilsen til konfirmanderne
https://youtu.be/LzmITGcdiiM

Se og hør Randi Ryes gode tanker til 2. søndag efter påske. Se facebook: Svogerslev kirke

https://www.facebook.com/praestisvogerslev/videos/218488396270381/?q=Svogerslev%20kirke&epa=SEARCH_BOX

 

    

 

 

 

 

 

        

Vi har en af landets mindste middelalderkirker (60 pl.), som giver nærhed i rummet mellem de tilstedeværende. Såvel traditionel musik som nye genrer passer godt til de hvidkalkede mure, både når vi konfirmerer, vier og begraver. Der er ikke prangende pynt, og de højeste må bøje sig for at gå under den gamle træbjælke over døren. Vi har mange frivillige, der gerne vil give mulighed for nærhed og fællesskab i sognegården. Kaffebønner bliver der selvfølgelig brugt rigeligt af som supplement til bønnerne i kirken.

Vi rykker også gerne udenfor. Her ved Svogerslev Sø og omliggende søer med udkig til fjord og marker synger vi morgensang og vandrer ture og til pinse og grundlovsdag gør vi os umage med at være ude i det fri.