Vi har en af landets mindste middelalderkirker (60 pl.), som giver nærhed i rummet mellem de tilstedeværende. Såvel traditionel musik som nye genrer passer godt til de hvidkalkede mure, både når vi konfirmerer, vier og begraver. Der er ikke prangende pynt, og de højeste må bøje sig for at gå under den gamle træbjælke over døren. Vi har mange frivillige, der gerne vil give mulighed for nærhed og fællesskab i sognegården. Kaffebønner bliver der selvfølgelig brugt rigeligt af som supplement til bønnerne i kirken.

Vi rykker også gerne udenfor. Her ved Svogerslev Sø og omliggende søer med udkig til fjord og marker synger vi morgensang og vandrer ture og til pinse og grundlovsdag gør vi os umage med at være ude i det fri.

 

        Baggrunde for planer om tilbygning til sognegården

Menighedsrådet har vedtaget en tilbygning til sognegården for at forbedre vilkårene for de aktiviteter, der foregår i sognegården. Det drejer som om, at der rundt om den eksisterende gårdsplads, langs hækken, bygges en vinkel med et par kontorer og depot og over for den eksisterende bygning en mødesal . Svogerslev kirke ejer grunden, som blev erhvervet i 1991. P-pladsen forbliver som den nuværende og det grønne område udenfor grunden berøres ikke. Om Nordgården som oprindelig firlænget gård og første planskitser for trelænget bygning fra overtagelsen: se mere under Kirke og Sogn/Sognets historie/Det nye Svogerslev.

Der skal nu udarbejdes en lokalplan før vi kan komme videre i processen.

         Udfordringer med plads i den nuværende sognegård

Vi har udfordringer og direkte forhindringer for vores aktiviteter i forbindelse med kirkens og sognets aktiviteter i den nuværende sognegård.  Derfor arbejder menighedsrådet for at udvide sognegården.

Husets karakter og brug

Sognegården er kirkens møde-og undervisningslokale.

Ifølge sognegårdens vedtægter og den almindelige brug af en sognegård er huset kirkens mødelokaler. Der er  ikke grundlag for at gøre huset til Svogerslevs fest- eller forsamlingshus. 

Vi lejer lokaler ud til kortere receptioner efter en vielse eller bisættelse af et par timers varighed samt enkeltstående begivenheder.

Vi søger at afhjælpe pladsproblemer til de eksisterende aktiviteter, men der er i øvrigt ikke tegn på, at vi fremover får mange flere ressourcer hos hverken præster eller frivillige til at stable et meget stigende antal tilbud på benene.

Kontorer

Der mangler et kontor til den ene præst i stueplan, så præsten kan tage ordentligt imod besøgende og pårørende ved begravelser eller ved dåbs og vielsessamtaler.  Der er brug for et mere reelt kontor, end det nuværende præstekontor, som lige nu er en del af et fælles lokale med et børnehjørne for vores tilbud til skolebørn på 1.sal.

Kordegnen har udfordringer med arbejdsro. Kordegnekontoret er den eneste passage vi har for personale og andre, når der foregår undervisning eller foredrag i mødesalen. Vi er opmærksomme på problemet, da der er fortrolige oplysninger på skærmen og skrivebordet i forbindelse med borgere og Personregistrering og det er ikke hensigtsmæssigt. Mere plads i huset vil give os bedre mulighed for fortrolige samtaler og sagsbehandlinger.

Organisten sidder ved pc. og skal foretage telefonopkald i samme lokale, hvor graverne holder frokostpause på kirkegården.

Undervisning og konfirmander

Vi mangler lokaler, hvilket betyder, at konfirmationsforberedelsen nogle gange må afsluttes lidt hastigt eller flyttes til mindre velegnede rum, hvis der også skal blive plads til de øvrige formiddags-aktiviteter i huset.

Med skolereformen er en del af konfirmationsforberedelsen placeret på hele dage, hvilket gør det vanskeligt for nogle af ugens andre aktiviteter at afvikles tilfredsstillende.  Et godt socialt og sundheds-fremmende projekt er den ugentlige gåtur, som samler ca. 30 deltagere. De kan blive nødt til at sidde stuvet sammen på et lille graverkontor ved den efterfølgende kaffe og hyggesnak, når undervisningen ligger på en onsdag.

I forbindelse med konfirmationsforberedelse har vi ikke mulighed for at invitere både forældre og konfirmander til samme arrangement. 

Hvis en af præsterne ønsker at lægge hus til et kursus(kursusdage), kan det faktisk kun tilbydes i juni-august, hvor der ikke er de faste aktiviteter, som ældrecafé,  gåture, spirerkor, sangtimer mm.

Møder og foredrag

Vi har en del gange oplevet at folk må gå forgæves, hvis det er en foredragsholder, der er bare lidt kendt i det offentlige. Det er p.t  ikke alle de ønskede foredragsholdere, vi kan indbyde- og vi har udfordringer med at vise billeder på det lille lærred, så det kan ses optimalt af alle.  Vi må til alle møder bære borde og stole ind på kordegne- kontoret for at få plads til bare 60 deltagere.  Ved udstillinger skal rummet tømmes og vi mangler depot til de borde, ( i fremtiden klapborde), der skal midlertidigt fjernes. Det samme gælder hver gang i vi har brug for gulvplads til en aktivitet.

Højtider

Ved f.eks.  kirkens fastelavns-arrangement har vi problemer med at invitere alle indenfor efter tøndeslagning og konfirmanderne må høfligt bedes om at gå lidt hurtigt fra det rum, de har fået tildelt på 1.sal, så andre kan komme ned og sidde.  Vi kan ikke ved den slags begivenheder samles og være fælles om det, der bliver sagt/sunget. Det samme gælder ved andre højtider.

En hverdagseftermiddag i sognegården kan se således ud: Organisten øver med spirerkor i mødesalen, kordegnen sidder på kontoret, den ene præst skal på 1.sal modtage pårørende til begravelsessamtale, ( som heldigvis er mobile og forstående overfor børnesang og klappedans i gangen). Et andet udvalgsmøde om et kommende skole-kirkearrangement foregår i det andet rum på 1. sal. Kaffe og kopper bæres igennem kordegnekontoret, mens kordegnen taler med en borger, der søger oplysninger om navneændring.