Anmeldelse af dødsfald sker som regel gennem bedemanden.

De pårørende kan også selv indtaste oplysninger via borger.dk. Dette skal ske senest to dage efter dødsfaldet

Sognepræst Elsebeth Garde Kjær kontaktes ( 46385664)  for placering af enten begravelse eller bisættelse i kirkens kalender.  Derefter aftales nærmere tidspunkt med den præst, der skal forrette tjenesten.

Gennem Østre Kirkegård laves aftale om køb af gravsted: 46350890

 

                 

 

Læs mere om begravelse her.