Ved Adventsgudstjenesten deltager børnene fra Kirkeklubben. Bagefter der der kaffe og kage i sognegården

Jesu krybbe