Uddrag af gældende retningslinjer for Folkekirken – opdateret den 6. maj 2021:

Der er i den seneste tid iværksat en gradvis udfasning af tidligere indførte restriktioner. Genåbningen sker på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger, hvor der vurderes at være rum for yderligere genåbning, som dog anbefales at ske forsigtigt og trinvis. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er også en del af denne gradvise genåbning, og der er derfor sket en lempelse af visse af de hidtil gældende restriktioner.

Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som normalt, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

Alle over 12 år, skal bære mundbind, når man går ind og går ud af kirken og sognegården, men ikke når man sidder/knæler under aktiviteten. Krav om mundbind gælder ikke præster og øvrige medvirkende ved kirkelige handlinger.

Det betyder, at der i Svogerslev kirke må være 16 personer til søndagens Højmesse, andagter og gudstjenester. Ved besøg i kirken om onsdagen (Åben Kirke), gælder forsamlingsforbuddet på max. 25 personer. Ved øvrige kirkelige handlinger (bisættelser/begravelser, dåb og bryllup) aftales antal gæster med præsten. Man er altid velkommen til, at spørge personalet hvis man er i tvivl.

Ved udendørs aktiviteter, herunder gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger samt menighedsaktiviteter, gælder det udendørs forsamlingsforbud på 75 personer - uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

I Sognegården gælder flg.:

Havesalen

op til 25 personer ved siddende aktiviteter
op til17 personer ved alle andre aktiviteter

Krea-rummet på 1. sal

op til16 personer ved siddende aktiviteter
op til 8 personer ved alle andre aktiviteter

Besøg på kirkekontoret
Kirkekontoret er åbent – også for personlig henvendelse.

OBS! Gældende areal- og afstandskrav skal også overholdes i Sognegården og der skal bæres mundbind.

 

Det er muligt at læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside