I Svogerslev konfirmeres de unge i 7. klasse, og undervisningen foregår i kirken og sognegården. Hver klasse undervises ca. 2 timer om ugen, og der er forskellige aktiviteter derudover. Alle skal deltage ved mindst én gudstjeneste om måneden samt ved højtiderne.

Der er et fast system for, hvilke dage de forskellige klasser skal konfirmeres. Klasserne hedder i 5. årgang A, B og C på Lynghøjskolen. Efter 6. årgang skifter de navn, men da der ikke er noget system for navneskiftet tages udgangspunkt det klasserne hed i 5. årgang. Mange er glade for at kende datoen flere år i forvejen. Systemet er derfor :

A : Søndag før St. Bededag.

B: St. Bededag (fredag)

C : Søndag efter St. Bededag.

Ved årgange med kun 2 spor konfirmeres A-klasserne St. Bededag og B-klasserne søndag efter St. Bededag.

Indskrivning til konfirmation meldes ud via Lynghøjskolen, men vil normalt ligge i juni måned, hvor man personligt møder op hos præsterne i sognegården.

Indskrivning 2021 meddeles senere.

Medbring cpr. nr og kontaktoplysninger.

Der kommer seddel herom til skolen, og datoerne for indskrivning lægges på hjemmesiden.