Fødsel

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Bemærk at der er særlige regler i Sønderjylland.

Erklæring om fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk.

Angiver I faderskabet de første 14 dage efter fødslen, er det mors bopælssogn, der behandler sagen. I Sønderjylland dog bopælskommunen.

Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 14 dage efter fødslen, er det Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), der behandler sagen.

 

 

                  

 

Dåb

Forældrene henvender sig til Elsebeth Garde Kjær på egk@km.dk eller 46385664 vedrørende tidspunktet for dåben - samt anmelder navn på barnet.

Navn og adresse på faddere mailes til kordegnen via sikker mail

Da kirken er lille, kan vi kun have én dåb i gudstjenesten med ca. 30 deltagere. Det vil derfor være fint, hvis I har flere mulige datoer.

Læs mere om dåb http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/