Konfirmationerne foregår efter følgende system:

I 2021  er der kun to klasser, så her ligger konfirmationerne

d. 30 april for a klassen og d. 2. maj for b klassen

 

Det normale system, når der typisk er 3 klasser er:

A klassen : Søndag før St. Bededag.

B: klassen  St. Bededag (fredag)

C klassen : Søndag efter St. Bededag.

I tilfælde af, at der kun er to klasser, samles konfirmationerne på Store Bededagsweekenden. Det vil være a - kl. Store Bededag og b - kl. Søndagen efter. 

Datoerne kan man hermed regne med for de næste to år af hensyn til bestilling af lokale. 

Som i mange kirker foregår konfirmationen klassevis. Dvs. at man ikke kan melde sig tilfældigt ind på en konfirmationsdato. Det kunne ellers være et  fint tilbud i forhold forskellige familiehensyn.  Det skyldes bla. at den præst, der har forberedt en klasse, har et særligt forløb med et hold. Præst og konfirmand lærer hinanden at kende og konfirmationen bliver en fin afslutning på den fælles forberedelsestid. 

At der ikke kan vælges frit mellem flere datoer skyldes også, at kirken er en af landets mindste kirker og dermed har få bænkepladser.  For at gøre pladsfordelingen så retfærdig som mulig, er det nødvendigt at have lige mange (ca. maks. 10- 11)  konfirmander pr konfirmation. Derfor er kirken nødt til at sætte klasserne ind på en dag, da det ellers ville først til mølle -princippet, og dermed alligevel ikke et frit valg for de fleste.

I et sogn med 1½ præst er det ikke pt muligt at tilbyde ekstra konfirmationsdage af hensyn til kirkens aktiviteter i øvrigt.

 

Indskrivning til konfirmation  i sognegården, Nordgårdsvej 4 

onsdag d. 17. juni

kl. 17 for a klassen . kl. 18. for b klassen

torsdag d. 18. Kl. 18 opsamling

 

Man personligt møder op hos præsterne i sognegården. Husk dåbs-/navneattest og emailadresse og tfl. nr. 

 

Konfirmationsforberedelse består af samtale om tekster i biblen, om emner som næstekærlighed, tilgivelse, tro, gudsbilleder, forholdet mellem tro og videnskab.  Derudover film, ture, gæster af unge, der har været ude at rejse med kirken, vandreture og kreative projekter.

Her er et par billeder af konfirmandkunstværker.