Navneændring foregår ved at sende en digital anmodning om navneændring via borger.dk samme sted indbetales gebyr på kr. 505,- (2020) for sagsbehandlingen.

Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Du finder alle informationer på www.borger.dk