Kordegn Stina Helena Stoklund
Telefon: 46 38 30 34
E-mail: svogerslev.sogn@km.dk
Send sikker mail til kirkekontoret

 

Foto: privat

Organist Anne Sloth
Telefon: 46384752 / 20237452
E-mail: slothorg@godmail.dk

        

Kirkesanger Lise Buur
Telefon: 22562836

 

Kirketjener Krisztina Matyus
Telefon: 28775099

 

Medhjælp Lise Hansen
Telefon: 51208146

 

Frivillig Solvejg Tofft

Fotos: emj-photography